<div>ESENLER BELEDİYESİ<br>YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ<br></div><div>İŞ ZEKASI</div>

ESENLER BELEDİYESİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
İŞ ZEKASI

Esenler Belediyesi vatandaşa hizmet noktasında Yönetim Bilgi Sistemimizi tercih etti...

Esenler Belediyesi gelişmiş modül içerikli Yönetim Bilgi Sistemi ile, Mali Hizmetler’den İnsan Kaynakları’na, Kültür ve Sosyal Hizmetler’den Hukuk İşleri’ne kadar belediyelerde verilen tüm hizmetlerini otomasyon üzerinden sağlamaktadır. Yönetim Bilgi Sistemimizin her türlü raporlamaya sağladığı olanakla, verilen hizmetlerin kalitesi artarken hizmetlerin sunumu da kolaylaşmaktadır.

Esenler Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemimiz içerisinde bulunan MERNİS uygulama entegrasyonu sayesinde doğru veriye en hızlı şekilde erişim sağlayarak hatasız yeni siciller oluşturmaktadır.UAVT entagrasyonu sayesinde ise güncel bir adres havuzuna sahiptir. Bu adreslere tanımlayıcı özellikler eklenebilmektedir. (ada, parsel, bina sınıfı, türü, kullanım şekli, fotoğraf vb.) Tüm modüllerde aynı adres havuzundan seçimler yapılılabilmektedir. Bu adres havuzundaki her bir adres Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre çalışabilmektedir. Bu adres yapısı sayesinde harita üzerinde mevcut beyan, sicil, borç, tahakkuk vb. bilgilere ulaşılabilmektedir. TAKBIS entegrasyonu ile mevcut adrese ait tapu bilgilerine ulaşılarak gerekli karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Bahsedilen adres yapısıyla kurumların mevcut verilerinin düzene girmesi sağlanır gelir kayıp ve kaçakları en aza indirgenir. E-devlet bütünleşmesi içerisinde diğer kurumlarla paylaşılabilir bir veri motifi oluşturarak güncelliğini korur. Hitap Entegrasyonu gibi öngörülmeksizin ortaya çıkan gelişmelere son derece rahat ve hızlı bir şekilde entegrasyon sağlayabilmektedir.


Esenler Belediye’si, stratejik ve operasyonel kararlarında daha hızlı ve doğru adım atabilmek için İş Zekası uygulamamız ile verilerini bir platformda toplamıştır. Grafiksel tablolara yansıyan veriler, kişi bilgilerine kadar daraltılabilen arama seçenekleri sayesinde hızlı bir şekilde karar mekanizmasına ve anlık raporlamaya dönüşebilmektedir. OMIS İş Zekası ile kurumlarda rekabet avantajı yaratacak, ileriye dönük doğru bilgilerin oluşturulması ve bu oluşturulan bilgilerden geleceğe yatırım yapacak sonuçların üretilmesi  olanaklı hale gelmiştir. Bu bağlamda Esenler Belediye'si verileri bilgiye, bilgiyi yoruma, yorumu karara ve kararı eyleme dönüştürmeye başlamıştır. Karar vericilere sağladığımız desteğin gücü ile Esenler Belediye'si’nin hizmetlerine hizmet katmasında öncü olmanın gururunu yaşamaktayız.